سامانه جاب اینفو

دفتر ترجمه رسمی ۵۲۳ تبریز

توضیحات

دفتر ترجمه رسمی ۵۲۳ تبریز

مرکز معتبر ترجمه کلیه اسناد رسمی

 

📍ترجمه رسمی : مدرک تحصیلی / شناسنامه

/ کارت ملی / سند ازدواج / سند ملک / گواهی / پروانه ...

📍ترجمه رسمی : مدارک تجاری و بازرگانی شرکت ها و ادارات / قراردادها

📍اخذ تاییدیه قوه قضاییه و وزارت امور خارجه

📍ترجمه غیر رسمی کتب و مقالات