سامانه جاب اینفو

دارالترجمه شماره ۹۲۶

توضیحات

 

اخذ تاییدیه توسط ارگان ها و سازمان های ذیربط 

ترجمه تخصصی متون علمی و دانشگاهی

ترجمه تخصصی مدارک دانشگاهی 

ترجمه تخصصی مقالات 

ترجمه تخصصی صورت ها و کلیه اسناد