سامانه جاب اینفو

دارالترجمه رسمی شماره ۶ اهواز

متن آگهی

دارالترجمه رسمی شماره 6 اهواز

 

با مدیریت مترجم رسمی قوه قضاییه

عضو جامعه مترجمان رسمی کشور

ترجمه رسمی : اسناد ، مدارک ، قرارداد و ...

اخذ تاییده دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه متون دانشگاهی ، مقالات ، مکاتبات و ...

ترجمه زبانهای : انگلیسی / آلمانی / اسپانیایی و ...

موقعیت روی نقشه