سامانه جاب اینفو

دفتر فنی مهندسی و مشاورین املاک رستم پور

توضیحات

 

مشاورین املاک رستم پور تبریز

کوی نصر سپهر صادرات ولیعصر مرزداران

 

*خرید فروش رهن و اجاره در مناطق نصر ولیعصر مرزداران ولیعصر 2 فرشته رشدیه

*مشارکت در ساخت و پیش فروش

*خرید و فروش قطعه زمین

تهیه نقشه و پروانه و ...

انجام کار های حقوقی ملک به صورت تخصصی