سامانه جاب اینفو

i-Maths ( آی مث )

توضیحات

i-Maths ( آی مث ) :

 

ویژه کودکان 3 تا 7 سال

/ سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی مبتنی بر بازی و تفکر و خلاقیت/