سامانه جاب اینفو

i-Maths ( آی مث )

متن آگهی

i-Maths ( آی مث ) :

ویژه کودکان 3 تا 7 سال / سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی مبتنی بر بازی و تفکر و خلاقیت/

your children creative mathematics