سامانه جاب اینفو

پانسیون مطالعاتی آماج

توضیحات

پانسیون مطالعاتی آماج

 

در راستای ارتقاء سطح کیفی مطالعاتی، این مجموعه با درنظر گرفتن تمامی نیازهای یک فرد محصل، بهترین مکان را برای مطالعه متقاضیان کنکورسراسری، کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فراهم آورده است.

 

موقعیت روی نقشه