سامانه جاب اینفو

آی مث i-Maths کرمانشاه

متن آگهی

آی مث کرمانشاه

نمایندگی آی مت( i-maths ) در کرمانشاه

♥️ من ریاضی را دوست دارم

 

سیستم جهانی آموزش مفاهیم ریاضی از طریق بازی و سرگرمی

آموزش مفاهیم پایه ریاضی از طریق غنی سازی محیط آموزشی ( بازی ، داستان ، نمایش خلاق ، شعر ، فعالیت های آموزشی گروهی )

آماده سازی کودک جهت ورود به آموزش های رسمی

 رشد شناختی کودکان

موقعیت روی نقشه