سامانه جاب اینفو

آموزشگاه کنکور زندگی

توضیحات

آموزشگاه کنکور زندگی رشت

 

📍دوره های تقویتی و آمادگی کنکور ویژه علوم انسانی

📍تعیین رشته کنکور

 

فلسفه و منطق ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، ریاضی و آمار ، اقتصاد

 

موقعیت روی نقشه