سامانه جاب اینفو

پیش دبستان و دبستان ادب

توضیحات

پیش دبستان و دبستان ادب قم

پسرانه ( غیرانتفاعی )

 

آموزش مهارت های زندگی / اردو های تفریحی و ورزشی

کلاس های فوق برنامه و آموزش مجازی (آنلاین)

اولین مجری طرح کیف در مدرسه در قم

موقعیت روی نقشه