سامانه جاب اینفو

دبیرستان ادیب افق دانش

توضیحات

دبیرستان دخترانه ادیب افق دانش ساری

دخترانه هوشمند

 

دوره دوم متوسطه : پایه های دهم / یازدهم / دوازدهم

رشته های : تجربی / ریاضی / انسانی

با کادر مجرب و محیط پویا