سامانه جاب اینفو

دبستان غیرانتفاعی آینده روشن

متن آگهی

پیش دبستانی و دبستان غیرانتفاعی آینده روشن کاشان - پسرانه

 

مدرسه آینده روشن ، مدرسه زندگی

از پیش دبستانی تاششم - تحت نظارت دکترای علوم آموزشی

اولین مدرسه شناختی کاشان

محیط مشوق/کادر مجرب و کارآزموده/تربیت هیجانی/پرورش مهارت/فعالیت گروهی

موقعیت روی نقشه