سامانه جاب اینفو

دبستان غیرانتفاعی آینده روشن

توضیحات

پیش دبستانی و دبستان غیرانتفاعی آینده روشن کاشان

پسرانه

 

مدرسه آینده روشن ، مدرسه زندگی

​​​​​✴️از پیش دبستانی تاششم - تحت نظارت دکترای علوم آموزشی

✴️اولین مدرسه شناختی کاشان

✴️محیط مشوق / کادر مجرب و کارآزموده / تربیت هیجانی / پرورش مهارت / فعالیت گروهی