سامانه جاب اینفو

دانشگاه علمی _ کاربردی تالش

توضیحات

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

واحد تالش

 

در رشته های مختلف ، دانشجو می پذیرد

 

موقعیت روی نقشه