سامانه جاب اینفو

اموزشگاه ویترای چترخیس

متن آگهی

اموزش با تمرین عملی هنرجو در حضور استاد انجام میشود.اموزش تا یادگیری هنرجو تا انتها تداوم دارد و هرزمان هنرجو نیاز به پرسش دارد استاد پاسخگو هستند.

اموزش ترکیب رنگ و نحوه ساخت رنگ داده می شود به طوری که هنرجو در پایان آموزش بصورت کامل با ترکیب رنگ آشنا میشود.

موقعیت روی نقشه

زمینه های فعالیت