سامانه جاب اینفو

آموزشگاه موسیقی ریتم

توضیحات

آموزشگاه موسیقی ریتم اهواز

 

🎶 آموزش سازهای ایرانی و خارجی

🎶 آموزش آواز سنتی و پاپ

🎶 آموزش : تار / سه تار / تنبک / تنبور / ویولن / گیتار / دف / پیانو 

🎶 موسیقی کودکان به روش ارف 

 

موقعیت روی نقشه