سامانه جاب اینفو

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

توضیحات

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش قم

 

🔻مجری برگزاری دوره های تخصصی آمادگی وکالت و دوره های کاربردی حقوق

🔻دوره های آمادگی و آزمون های آزمایشی وکالت و کارشناس رسمی دادگستری 

🔻دوره های کاربردی و کارگاه های تخصصی

🔻برنامه ریزی استاندارد

🔻پشتیبانی تیم مشاوره 

🔻حضوری و آنلاین