سامانه جاب اینفو

آموزشگاه فنی و حرفه ای فرزانه فکر

توضیحات

آموزشگاه فنی و حرفه ای فرزانه فکر

 

برگزار کننده دوره کاربردی و عملیاتی  مدیریت ارشد کسب و کار  (MBA)  Master Business Administration  

با مجوز رسمی ازسازمان فنی وحرفه ای کشور

تنها مرکز ارائه دهنده گواهینامه بین المللی ازسازمان فنی وحرفه ای دراستان فارس دررشته "MBA"

مخصوص کارآفرینان ،صنعتگران ومدیران کسب و کار و دانش پژوهان

آموزشگاه فرزانه فکر با تجمیع اساتید برجسته و بنام ،که علاوه بردانش آکادمیک ، درصنایع مختلف دارای تجربه های طولانی وارزشمندی هستند،سعی نموده درپیاده سازی آموزش و کاربردی نمودن این رشته کارساز ودرآمدزا کمک شایانی نماید. 

امروزه با پیشرفت جوامع وتغییرات  سریع محیطی ،دنیای کسب وکار بصورت مداوم درحال تغییر وتحول است،لذا هرمجموعه وسیستمی نیازمند استفاده ازدانش وابزارهای بروز مدیریتی،در راستای غلبه برچالش ها وپیشگیری از شکست وناکامی است.

مدیریت ارشد کسب وکار"MBA"با ارائه شایستگی های کلیدی کسب وکار بعنوان ابزاری قدرتمند ،جهت پیشبرد اهداف استراتژیک،باچشم اندازهای متعالی،قادرخواهد بود که دست اندرکاران کسب وکار رادرمسیری علمی وکاربردی وراهبردی هدایت نماید.  

آموزشگاه فرزانه فکر دارای مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کشور درزمینه آموزش کاربردی ومهارت اندوزی در رشته "مدیریت ارشد کسب وکار""MBA"بوده

آموزشهای ارائه شده توسط این آموزشگاه بصورت حضوری وغیر حضوری ویا ترکیبی امکان برگزاری دارد.

هزینه طی این دوره درمقایسه باسایر عزیزان دست اندرکار ،به هیچ وجه قابل مقایسه نیست وهدف اصلی دلسوزان این مجموعه تعالی وتوسعه روزافزون زحمت کشان عرصه تولیدوکمک به ایجاد کسب وکارها وارائه راهکارهای عملیاتی جهت کارآفرینان عزیز می باشد.

"MBA"با توجه به ماهیت کاربردی خود درزمره عملیاتی ترین وجذاب ترین رشته های مطرح کسب وکاراست

گذراندن این دوره حیاتی ،به دانش پژوه می آموزد که چگونه درتلاطم های مکرر بازار و تغییرات مداوم محیط اقتصادی و اجتماعی وسیاسی  وفرهنگی ،قادر باشد کسب وکار خود را تعالی بخشیده و درمسیر راهبردی مجموعه خود را متحول نماید.