سامانه جاب اینفو

آموزشگاه طراحی و دوخت پانیک

توضیحات

آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت پانیک همدان

 

آموزش تمام دوره های مقدماتی وپیشرفته خیاطی زیر نظر سازمان فنی وحرفه ایی

دوره های مخصوص بانوان و آقایان در شیفت های جدا گانه

فرصتی مناسب برای افراد جویای کار

آموزش به صورت صدرصد تضمینی در تمام دوره ها میباشد