سامانه جاب اینفو

مشهد بخار

متن آگهی

 

شرکت مشهد بخار

سهامی خاص به شماره پروانه 0295828933 وشماره ثبت 450029 تولیدکننده دیگ های بخار و دیگ آبگرم و دیگ روغن داغ و فیلترشنی و منابع کوئلی و مخازن تحت فشار می باشد ،که بابیش از 35 سال سابقه درحال فعالیت می باشد .

موقعیت روی نقشه