سامانه جاب اینفو

چلو کباب محفل

متن آگهی

رستوران و انواع خوراک و چلو کباب در قصردشت  شیراز

چلو کوبیده مخصوص محفل، چلو کوبیده معمولی در شیراز

چلو کباب برگ، چلو کباب بختیاری، چلو کباب سلطانی

چلو جوجه زعفرانی، چلو جوجه لاری

همراه با پیش غذا و مخلفات و نوشیدنی

موقعیت روی نقشه