سامانه جاب اینفو

کارگاه درب و پنجره سازی علی هاشمی

 • ۰۷۱۳۸۲۲۴۰۸۷
 • ۰۹۱۷۲۰۱۱۶۰۰
 • ۸تا۱۴ ۱۶تا۱۹
 • علی هاشمی
 • شیراز، خیابان فاخته دو ۲۰۰متر قبل از کارخانه سیمان جنب صنایع سنگ شیراز
 • ساخت درب و پنجره آهنی
 • خدمات عمران و ساختمان، درب و پنجره ساختمان
 • ۲۲۰

متن آگهی

ساخت درب و پنجره فلزی و آهنی در شیراز 

ساخت مصنوعات فلزی و آهنی در شیراز

نصب درب و پنجره آهنی و فلزی  در شیراز

اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

موقعیت روی نقشه

زمینه های فعالیت

 • آهنگری
 • درب و پنجره آهنی
 • چهارچوب درب
 • چارچوب
 • آهنگری شیراز
 • درب و پنجره سازی شیراز
 • نصب درب فلزی در شیراز
 • نصب درب آهنی در شیراز
 • نصب درب کوچه
 • ساخت مصنوعات فلزی و آهنی د شیراز
 • ساخت مصنوعات آهنی د شیراز
 • ساخت درب و پنجره فلزی
 • ساخت پنجره آهنی در شیراز