سامانه جاب اینفو

خوابگاه پوستچی

متن آگهی

خوابگاه خودگردان دخترانه پوستچی شیراز 

ویژه خوابگاه دانشجویی، کارمند، پرستار دارای اینترنت پرسرعت رایگان

مهمان پذیرفته می شود

 

 

 

 

موقعیت روی نقشه