سامانه جاب اینفو

خوابگاه دخترانه بهار

متن آگهی

خوابگاه ویژه بانوان در تهران

دارای اتاقهای هشت تخته ,شش تخته , چهارتخته , دوتخته

 

موقعیت روی نقشه