سامانه جاب اینفو

اتوبار تهران تک

متن آگهی

حمل ونقل کلیه لوازم منزل اداری وتجاری با اتوبار و باربری تهران

بابسته بندی حرفه ای و کلیه لوازم مخصوص .همراه بافوم، زربه گیر و سلفون

انواع کارتون های بزرگ وکوچک

بانیروهای متخصص وکاردان

همراه با بیمه نامه دولتی ما وسایل شما را بیمه میکنیم وباخیال راحت باما نقل مکان کنید با اتوبار تهران یک اسباب کشی آسان و بی دردسر داشته باشید.

☆☆شماره تماس☆☆

☆☆22631230☆☆

☆☆88107816☆☆

☆09198353404☆

☆09190914710☆