سامانه جاب اینفو

باشگاه بدنسازی پارسیس

متن آگهی

باشگاه بدنسازی پارسیس 

شهرکرد

سانس بانوان : ۸:۳۰ الی ۱۳

سانس آقایان : ۱۳:۳۰ الی ۲۳:۳۰

روزهای جمعه و تعطیل : ۱۸ الی ۲۳

طرف قرارداد مراکز دولتی

موقعیت روی نقشه