سامانه جاب اینفو

باشگاه شطرنج شهمات

توضیحات

باشگاه شطرنج شهمات ساری

 

با بهره گیری از متد روز دنیا 

پذیرای هنرجویان ۵ تا ۴۵ سال جهت فراگیری آکادمیک شطرنج می باشد .