سامانه جاب اینفو

کارشناس اداری‌-‌فروش

متن آگهی

 

استخدام در پخش‌چشمه واقع در خیابان اتحاد تهرانپارس

 

موقعیت روی نقشه

زمینه های فعالیت