سامانه جاب اینفو

لیتوگرافی نقش کوروش

متن آگهی

لیتوگرافی نقش کوروش 

مشاوره کلیه پروژه های : طراحی / فرم بندی / لیتوگرافی / چاپ

فیلم و زینک 

SM و معمولی / 1800 ورق روزانه

موقعیت روی نقشه