سامانه جاب اینفو

موسسه حقوقی نیما کاوه

متن آگهی

پرداخت حق وکالت پس از اتمام کار

وکالت در دعاوی : ملکی ، ثبتی ، چک ، سفته ، شهرداری ، اوقاف ، تجاری ، شرکت ها ، خانوادگی 

مشاوره تخصصی توسط وکلای مجرب و پایه یک دادگستری