سامانه جاب اینفو

دفتر وکالت هادی قاسمیان امیری

متن آگهی

دفتر وکالت و موسسه حقوقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در تهران

قبول پرونده های حقوقی و کیفری در تهران

دارای گواهینامه داوری پیش رفته از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

دارای 12 سال سابقه در دادگستری تهران

 

موقعیت روی نقشه