سامانه جاب اینفو

هنرستان دخترانه فراز

متن آگهی

هنرستان دخترانه فراز  تهران

(غیردولتی)

اولین و تنها هنرستان هوانوردی دخترانه در شرق تهران

با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری

پذیرش در رشته های : 

مهمانداری هواپیما       مهندسی تعمیرو نگهداری هواپیما           فتوگرافیک 

موقعیت روی نقشه