سامانه جاب اینفو

مدرسه فوتبال پیشگامان شیراز

متن آگهی

مدرسه فوتبال پیشگامان در شیراز

آموزش تخصصی دروازبانی در شیراز

زمین چمن طبیعی،لباس(پیراهن ، شرت ، جوراب) ،بیمه ورزشی،شرکت در مسابقات،شرکت در اردوهای شهری و برون شهری،معرفی استعدادهای برتر به تیم های منتخب استان و کشور و...

 

 

محل تمرین:

 

۱- زمین چمن شهدای هوابرد (چهاراه هوابرد)

 

۲- زمین چمن حافظیه ( چهاراه حافظیه)

 

۳- زمین چمن شهرک حافظ(پارک حاشیه ای سر شهرک حافظ)

 

 

 

موقعیت روی نقشه