سامانه جاب اینفو

مدرسه فوتبال پیشگامان شیراز

متن آگهی

امکانات:


آموزش تخصصی دروازبانی


زمین چمن طبیعی،لباس(پیراهن ، شرت ، جوراب) ،بیمه ورزشی،شرکت در مسابقات،شرکت در اردوهای شهری و برون شهری،معرفی استعدادهای برتر به تیم های منتخب استان و کشور و...


محل تمرین:


۱- زمین چمن شهدای هوابرد (چهاراه هوابرد)


۲- زمین چمن حافظیه ( چهاراه حافظیه)


۳- زمین چمن شهرک حافظ(پارک حاشیه ای سر شهرک حافظ)موقعیت روی نقشه

زمینه های فعالیت

  • مدرسه فوتبال
  • مدرسه فوتبال پسران
  • مدرسه فوتبال در شیراز
  • مدرسه فوتبال پیشگامان شیراز
  • مربی فوتبال
  • تمرین فوتبال
  • زمین چمن فوتبال
  • مدرسه فوتبال با بیمه
  • معرفی استعدادهای فوتبال
  • آموزش دروازه بانی